• اشتراک
مقاله درباره گرش به ورزش در روانشناسی 20 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
روانشناس اجتماعیالیوت انتون نگرش را به عنوان ارزیابی پایایی(مثبت یا منفی)افراد اشیاء و عقاید تعریف کرد. ازاین تعریف 2 مطلب را می توان برداشت نمود . اوّل نگرش ها طولانی و بادوام هستند . زمانیکه نگرشی راسخ نسبت به ورزش داشته باشیم احتمالاً آن را ادامه خواهیم داد . دوم نگرش ها موجب قضاوت می شوند . نگرش ما به ورزش تقریباً به طور مثبت یا منفی بروز می کند . درک نگرش ها برای روانشناسان ورزش به دلائل مختلف می باشد...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:                                
1-مقدمه
2-ویژگی نگرش ها
3-عملکرد نگرش ها
4-ساختار نگرشها
5-اندازه گیری نگرشها
6-سنجه های لیکرت
7- سنجه تفاوتهای معنایی
8- معیار تورستون
9- شکل گیری نگرش به ورزش
10- شخصیت ، ژن و نگرش
11- نگرشهای یادگیری اجتماعی
12- مداخله والدین در فعالیتهای ورزشی کودکان
13- طلب ارتقاء سلامتی و جسم
14- نگرش به رقابت
15- نگرشهایی به ورزش و رفتار ورزشی
16- نظریه کنش منطقی
17- نظریه رفتار برنامه ریزی شده
18- بحث
19- الگوی فرانظریه ای TTM))
20- بحث
21- تغییر نگرش افراد نسبت به ورزش
22- ناهماهنگی شناختی
23- نظریه خودادراکی
24- نتیجه
 کد گزارش:Psych005B
 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.