• اشتراک
مقاله درباره ویژگی های شخصیتی و رفتار ورزشی در روانشناسی 28 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
این پرسش که چرا همه ما باهم تفاوت داریم؟ یکی از اساسی ترین پرسش هایی است که در روانشناسی با آن مواجه می شویم. پروین در سال 1993تعریفی ساده و مؤثر از شخصیت ارائه داد شخصیت ویژگی هایی از فرد را ارائه می دهد که نمای پایدار رفتار محسوب می شوند. به طور گسترده چهار عامل بر روی چگونگی واکنش ما در هر موقعیت خاص اثر می گذارد. این چهار عامل عبارتند از ماهیت ژنیتیکی ما، تجربیات گذشته ما، ویژگی موقعیتی که در آن خود را پیدا کرده ایم و اراده آزاد...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:                                 
1-مقدمه
2-نظریه های خصلتی
3-نظریه ایزنک Eysenck
4-نظریه کتل
5-الگوی پنج عاملی شخصیت
6-پژوهش درباره خصلتها و رفتارهای ورزشی
7-تشخیص ورزشکار از غیر ورزشکار
8-تشخیص ورزشکاران موفق از ناموفق
9-شخصیت و انتخاب نوع ورزش
10- نظریه های محدود شخصیت
10-1- هیجان طلبی
10-2- غالب بودن هدفمندی
10-3- سرسختی
11- سبک های توجه
12- بحث رویکردهای خصلتی و محدود
13- رویکردهای موقعیتی و تعاملی
14- کاربرد الگوی تعاملی در ورزش
15- تعیین نمودار خلقی
16-  بحث رویکرد تعاملی
17-  نتیجه
 کد گزارش:Psych006B 
 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.