• اشتراک
مقاله درباره مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای زیستی 26 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
مدلسازی و شبیه سازی فرآیند به درک و بینش ما از فرآیندها می افزاید و به شناسایی پیشرفت های بالقوه با وجود مشکلات کمک می کند. در توسعه فرآیند، شبیه سازی قادر به تکمیل تجربیات به منظور وسعت بخشیدن اصول برای تفهیم تصمیمات در حال انجام است.تفاوت فرآیند زیستی با فرآیندهای شیمیایی در سینتیک تشکیل محصول، ساختار فرآیند و شرایط عملیاتی است. سلولازها مخلوطی از
آنزیمهایی هستند که  قادر به هیدرولیز واحد صنعتی توده زیستی، شامل بیشتر سلولز و همی سلولز به گلوکز می باشند...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1-مقدمه
2- ساختار مسأله، آنالیز فرآیند و طرح فرآیند
1-2- مرزهای مدل و ساختار کلی
2-2- تعریف هدف و مرزهای مدل
3-2- داده ها ی استخراج شده
4-2- مدل واکنش زیستی
5-2- نمودار جریان فرآیند واحدهای عملیاتی
6-2- مدارک
3-  اجرا و مدل سازی
1-3- مدل spreadsheet
2-3- مدلسازی با استفاده از فرایندهای شبیه ساز
4-  تجزیه و تحلیل عدم قطعیت
1-4-  آنالیز شرح مختصر (بررسی خلاصه عمل)
2-4-  آنالیز حساسیت
3-4-  شبیه سازی مونت کارلو (MCS)
7-انتخاب عملکرد عینی
8-انتخاب متغیرهای ورودی نامعین
9-تعریف احتمال توزیع
10-شبیه سازی
11-تجزیه و تحلیل نتایج
کد گزارش:BIO047B
 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.