• اشتراک
مقاله درباره آشنایی با ویژگی های مزاج های چهارگانه (صفرا، سودا، بلغم و دم) 14 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
موضوع اخلاط یا مزاج شناسی امروزه در جامعه ما به یک بحث رایج و یک مطالعه جدی از سوی مسئولان عالی رتبه تبدیل شده است. از امتیازات خاص سنتی ما در مورد اخلاط چهارگانه، توجه به ارتباط روح و ایجاد اعتدال در مزاج و کمک به بدن و آماده و توانمند ساختن آن برای حفظ سلامتی و مقابله با
بیماری های جسمی و روانی است. به همین لحاظ حتی در این زمان که لحظه های آن با پیشرفت های شگرف علمی توام است، هنوز طرفداران بسیاری دارد و با گذشت زمان خواستاران طب سنتی در خصوص این اخلاط در همه جهان رو به افزایش است، که با کمک آن می توان به شناخت مزاج سالم و همچنین شناخت بیماری های جسمی و روانی دست یافت...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1-مقدمه
2- تعریف هریک از اخلاط
2-1- دموی (گرم و تر)
2-1-1-  ویژگی های قابل مشاهده جسمی
2-1-2- ویژگی های قابل مشاهده روحی و روانی و شخصیتی دموی ها
2-1-3- استعداد بیماری در مزاج دم
2-1-4 - برخی از پرهیزهای دموی ها
2-1-5- غذاهای مفید برای افراد دموی مزاج
2-1-6- درمان
2-2- بلغمی (سرد و تر)
2-2-1- ویژگی های قابل مشاهده جسمی
2-2-2- علت
2-2-3- ویژگی های قابل مشاهد روحی و روانی و شخصیتی
2-2-4- استعداد بیماری ها در مزاج بلغم
2-2-5- برخی از پرهیزهای بلغمی
2-2-6- غذاهای مفید برای افراد بلغمی
2-2-7- درمان
2-3- صفراوی (گرم و خشک)
2-3-1- ویژگی های قابل مشاهده جسمی
2-3-2- ویژگی های قابل مشاهده روحی و روانی و شخصیتی
2-3-3- استعداد بیماری ها در مزاج صفرا
2-3-4- برخی پرهیزها برای افراد صفراوی
2-3-5-  غذاهای مفید برای افراد صفراوی
2-3-6- درمان
2-4- سوداوی (سرد و خشک)
2-4-1- ویژگی های قابل مشاهده جسمی افراد سوداوی
2-4-2- ویژگی های قابل مشاهده روحی و روانی و شخصیتی
2-4-3- استعداد بیماری ها در افراد سوداوی
2-4-4- برخی از پرهیزها در افراد سوداوی
2-4-5- غذاهای مفید برای افراد سوداوی
3-درمان بیماری روانی در طب سنتی
کد گزارش: MED002B
 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.