• اشتراک
مقاله درباره چاقی 29 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
 
امروزه تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی همچون افزایش مصرف غذاهای پر کالری و کاهش فعالیت فیزیکی نقش مهم و چشم­گیر در چاقی در سطح جهان ایفا می‌کند. چاقی ارتباط نزدیکی با اختلالات متابولیک همچون افزایش فشارخون، دیس­لیپیدمی و هایپر گلیسمی دارد، علاوه بر این مطالعات اپیدمیولوژی نشان می‌دهد که چاقی مرکزی یک فاکتور خطر مهم برای دیابت می‌باشد. شیوع چاقی و پیشرفت آن موجب شده که تحقیقات به سمت تنظیم و تعادل وزن پیش برود...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1- مقدمه
2-  چاقی
3- هورمون های بافت چربی به عنوان یک ارگان درون ریز
4- تغییرات بافت چرب در چاقی و ارتباط آن با دیابت نوع 2
5- انواع دیابت و علل فیزیولوژیک
5-1- دیابت نوع  1
5-2- دیابت نوع2
6- فعالیت بدنی و دیابت
6-1- پیشگیری
7-آدیپوکین ها و مقاومت انسولینی
7-1-آدیپونکتین
7-2-لپتین
7-3- رزیستین
7-4- ویسفاتین
8- امنتین
8-1- ساختمان مولکولی امنتین
9- امنتین و التهاب
9-1- اثرات متابولیکی امنتین-  1
9-2-توزیع بافتی امنتین
9-3- مکانیسم عمل امنتین
9-4- چاقی و امنتین
9- 5- رابطه امنتین با شاخص های آنتروپومتریکی و متابولیکی
9- 6- رابطه امنتین با فعالیت ورزشی
10- دیگر اختلالات و امنتین 
11- منابع
کد گزارش: MED004B
 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.