• اشتراک
مقاله درباره بررسی انگیزه از دیدگاه روانشناسی در ورزش 20 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
در ورزش هم انگیزه درونی و هم انگیزه بیرونی اهمیت دارد و روانشناسان ورزشی برای پیشرفت عملکرد فرد هم بر روی انگیزه بیرونی و هم انگیزه درونی کار میکنند. انگیزه های بیرونی برای شرکت در ورزش شامل: هیجان، سرگرمی، عشق به حرکت و فرصت برای ابراز کردن و پیشرفت مهارت ها می باشد به طور خلاصۀ به هر دلیلی که از ورزش لذت می بریم انگیزۀ بیرونی می باشد. دلیل اینکه این تکنیکها به طور مؤثربرای تشویق و ترغیب ورزشکاران به کار می رود. این است که آنها به طور مستقیم برانگیزۀ ما تأثیر بگذارند...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1-مقدمه
2-انگیزه درونی و انگیزه بیرونی
3-اصول افزودنی
4-تئوری های انگیزۀ
4-1- تئوری احتیاجات ماسلو «Maslow»
5-انگیزه موفقیت (کامیابی)
5-1- تئوری نیاز موفقیت mc clelland-atkinson
5-2- ترس از شکست - آرزوی موفقیت = انگیزه موفقیت
5-3- موفقیت گرایی
6-محیط های عملکرد و مهارت
7-تئوری اسناد
7-1- اسنادهای درونی و بیرونی
7-2- مدل اسناد weiner
8-خود کارایی
9-افکار خلاف واقعیت
10- انگیزه آسیب شناسی و ورزش
11- از پا در آوردن (فرسودگی)
12- تحلیل بردن اختلالات (اختلالات خوردن)
13- نتیجه
 کد گزارش:Psych007B 
 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.