• اشتراک
مقاله درباره تعهد سازمانی 23 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
تعهد سازمانی مانند دیگر مفاهیم رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف و از دیدگاه های متعددی بررسی شده است. تعهد سازمانی را میتوان بطور ساده اعتقاد به ارزش ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد که بر پایه دیدگاه آلن و مایر (1991) ، برای آن سه مولفه در نظر گرفته شده است:1-تعهد عاطفی (تمایل افراد به گذاشتن انرژی و وفاداری خویش برای ادامه دادن به کار خود در سازمان)، 2- تعهد مستمر (تمایل به انجام فعالیتهای مستمر براساس تشخیص فرد از هزینه های مرتبط با ترک سازمان)و 3- تعهد هنجاری (احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو از سازمان اما همه ی این تعریف ها یکی از سه موضوع کلی وابستگی عاطفی، درک هزینه ها و احساس تکلیف را منعکس می کنند...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1-مقدمه
2-تعریف تعهد سازمانی
3- اهمیت تعهد سازمانی
4- انواع تعهد
4-1- تعهد نسبت به مشتری:
4-2- تعهد نسبت به سازمان
4-3- تعهد نسبت به خود
4-4- تعهد نسبت به مردم
4-5- تعهد نسبت به وظیفه (تکلیف)
5- انواع تعهد سازمانی
5-1- تعهد مکتبی
5-2- تعهد خویشتن ‌مدارانه
5-3- تعهد گروهی
6-ابعاد تعهد سازمانی
6-1-  بعد رفتاری تعهد
6-2- بعد نگرشی‌تعهد
6-3- تعهد اخلاقی
-6-4- تعهد حسابگرانه یا عقلانی
-6-5- تعهد انتقال پذیر
6-6-تعهد عاطفی
-6-7- تعهد هنجاری
6-8- تعهد سازمانی(وفاداری به سازمان)
6-9-تعهد حرفه ای (وفاداری به حرفه)
6-10-تعهد کاری(وفاداری به جامعه)
7- عوامل موثر بر تعهد سازمانی
7-1- سن
7-2- جنسیت
7-3- تحصیلات
7-4- ازدواج
7-5- سابقه در سازمان و در سمت سازمانی
7-6- استنباط از شایستگی شخصی
7-7- توانایی ها
7-8- حقوق و دستمزد
7-9- سطح شغلی
8- خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی
9- تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی
9-1- انسجام گروه
9-2- متقابل وظایف
9-3- ملاحظه کاری و ساخت دهی مدیران
9-4- ارتباطات رهبر
10- وضعیت نقش و تعهد سازمانی
11- عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی
11-1- عوامل شخصی
11-2- عوامل سازمانی
11-3- عوامل برون سازمانی
11-4- ویژگی‌ های مبتنی بر نقش
11-5- ویژگی‌های ساختاری
11-6- تجربیات کاری 
کد گزارش:MAN008B 
 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.