• اشتراک
مقاله درباره روانشناسی و مقایسه روش های تدریس و تاثیر آن بر یادگیری 20 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
یکی از نیازهای جدی زندگی در دنیای پر شتاب امروز که حجم و سرعت تحولات و دگرگونی های آن در تمام قرون و اعصار بشر بی سابقه است، شکل دادن به تحولات و نوآوری های آموزشی، به ویژه در سطح آموزش مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است؛ چرا که این امر یکی از موثرترین زمینه هایی است که ما را قادر می سازد تا فاصله ی خود را با تحولات و دگرگونی های جهانی کمتر کنیم. در عصر حاضر که تکنولوژی با سرعت سرسام آوری پیش می رود، جامعه ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند افرادی هوشمند، خلاق و نوآوراست...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1-مقدمه
2- اهمیت روش های مشارکتی تدریس
3- مفهوم آموزش
4- یادگیری
5- تدریس
6- مفهوم تربیت
7- تفاوت مفاهیم تدریس، آموزش ، تربیت ( پرورش)
8- مفاهیم  روش های تدریس
9- مفهوم روش تدریس مستقیم
10- مفهوم روش تدریس توضیحی
11- مفهوم روش تدریس غیر فعال
12- مفهوم روش تدریس سخنرانی
13- مفهوم روش تدریس سنتی و متداول
14- مفهوم روش تدریس مشارکتی
15- مفهوم تدریس به شیوه بحث گروهی
16- مفهوم روش تدریس فعال
17- الگوی تدریس
17-1- روش تدریس فعال
17-2- روش تدریس غیرفعال
17-3- روش تدریس توضیحی
18- رشد و پیشرفت
19- منابع
کد گزارش: :Psych009C 

 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.