• اشتراک
مقاله درباره مهارت های حرکتی در روان شناسی 13 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
 
افرادی که در هر ورزشی با هر سطحی شرکت کرده اند به خوبی می دانند که در آن ورزش دارای سطح معینی از مهارت و تجربه هستند.همچنین می دانند همانطور که ورزشی را یاد می گیرند.در هر سطحی که باشد،خود فعلی و مهارت های جدیدی را پرورش می دهند.هر ورزشی نیاز به سطح متفاوتی از مهارت دارد به طور کلی همه ما دارای یک سری توانایی های جسمی(بدنی) اساسی مانند سرعت و قدرت هستیم که مهارت های ما را تشکیل می دهند...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1-مقدمه
 2- طبقه بندی توانایی ها
3-مهارت های عالی و کلی
4-مهارت های باز و بسته
5- مهارت های متوالی،مداوم و ناپیوسته
6- حرکات سرعتی ظاهری(خارجی) و داخلی
7- وجود توانایی برتر
8- مراحل کسب مهارت
9- مرحله شناخته
10- مرحله همکاری و ارتباط
11- مرحله استقلال
12- روش پردازش اطلاعات برای مهارت ها
 کد گزارش:Psych010C
 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.