• اشتراک
گزارش زیست تراشه ها 33 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن

زیست تراشه ها، دستگاه های اندازه‌گیری هستند که از ترکیب الکترونیک و زیست ‌شناسی و به منظور تحقیق و تشخیص به وجود آمده‌ اند. این دستگاه ها می‌توانند به روشی بسیار موازی شده مقادیر بسیار کوچکی از مواد زیستی را که به عنوان قطعات تشخیص زیستی بکار می‌ روند در خود نگه داشته و مورد تحلیل قرار دهند. از این سیستم ‌های تحلیلی تراشه‌ ای به طور گسترده‌ای در کاربردهای کلینیکی و تشخیص چون تعیین ترکیبات ژنی برای تحلیل جهش‌ های ژنی یا تشخیص بیماری‌ های واگیردار استفاده می‌شود...

این گزارش شامل موارد زیر می باشد:

1- مقدمه

2- فیلم ‌های نازک
3- پلیمرهای زیستی
4- نانو ذرات
5- درخت ‌سان ‌ها
6- نانوکامپوزیت ‌ها

7- جنبه‌ های علمی و فنی

7-1- گرایش ‌ها و نیازهای دهة آینده
7-2- تأثیر فناوری نانو در زمینه ‌های فوق
7-3- مزایای فناوری نانو نسبت به فناوری‌ های جایگزین/ موجود
8- تکامل فناوری
8-1- چالش‌ ها و گرایش ‌ها و وقفه ها
8-2- زمان ورود به بازار
8-3- مرحله تحقیق و توسعة پایه (فاز پایه)
8-4- مرحلة تحقیق و توسعة کاربرد (نانوکاربردی)
8-5- مرحلة تحقیق و توسعة محصول (اولین کاربردها)
8-6- سطح تولید و تحقیق مرحله ‌ای (کاربردهای اصلی)
8-7- شکاف ‌ها و موانع
8-8- بیشترین کاربردهای حال و آینده محصولات نانو در این بخش

9- جنبه‌ های غیرفنی

9-1- نیازهای زیرساختی
9-2- نیازهای آموزشی
9-3- موضوعات ایمنی ، سلامت و بهداشت ( HSE )
10- موقعیت رقابتی اروپا

11- توصیه‌ های متخصصان

12- منابع

 

تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.