• اشتراک
ذکر مبارک، مصحف آموزشی ترجمه و تفسیر قرآن کریم، بهترین منبع برای آموزش کوتاه مدّت تفسیر قرآن کریم در طرح های یک ساله و دو ساله و بهترین منبع آموزشی برای آموزش تفسیر و مفاهیم قرآن کریم به حافظان قرآن می‌باشد.

شناسنامه محصول

  • نام  محصول :ذکر مبارک1سوره حمدوبقره
  • مخاطب اثر: عمومی
  • نوع اثر: کتاب
  • تولید کننده: مرکزمتون موسسه نورالثقلین
  • توضیحات محصول
    •  
    [/list]
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.