• اشتراک
یک محصول همه کاره جهت اسپری کردن مایعات
اسپری استیل روغن 
یک محصول همه کاره جهت اسپری کردن مایعات 
مناسب جهت اسپری سرکه روغن و ... جلوگیری از اسراف و کاهش مصرف در هنگام پخت غذا یا تهیه سالاد یا استفاده از باربی کیو و تهیه کباب 
ساخته شده از استیل ضدزنگ 
http://d20.ir/14/Images/2823/Large/photo_2017-09-28_23-12-28.jpg
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.