• اشتراک
12 کیلو هسته گیری گیلاس و آلبالو در ساعت
http://d20.ir/14/Images/2823/Large/1.png

هسته گیر آلبالو و گیلاس

12 کیلو هسته گیری گیلاس و آلبالو در ساعت
جهت مصارف خانگی و مربا سازی
بدون دخالت دست و سریع و تمیز و بهداشتی

طرز استفاده از هسته گیر آلبالو گیلاس:

دستگاه را روی یک سطح صاف قرار دهید.
گیلاس و آلبالو ها را (بهتر است خشک باشد) را درون مخزن بریزید.
یک کاسه زیر دسته پیستونی جهت جمع آوری گیلاس و آلبالو قرار دهید.
سریع و پشت سرهم و بدون مکث کردن، بر روی اهرم پیستونی فشار دهید تا عمل هسته گیری انجام شود.
هسته ها به داخل مخزن تعبیه شده ریخته شده و گیلاس و آلبالو هسته گیر شده، درون ظرف ریخته خواهد شد.

http://d20.ir/14/Images/2823/Large/photo_2017-09-29_00-02-55.jpg
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.