• اشتراک
صرفه جویی در وقت، نیازی به شستشو با دست ندارید.
صرفه جویی در وقت، نیازی به شستشو با دست ندارید.
صرفه جویی در هزینه، زیرا سینه بند شما همیشه نو و تازه باقی خواهد ماند و با دوام تر از گذشته به شما خدمت خواهد کرد.
در طی شستشو با دور تند و یا دور خشک کن به دیگر البسه گیر نخواهد کرد و تغیر فرم نخواهد داد.
دارای دو محفظه مجزا که به تنهایی نیز می توان برای شستشوی لباس های زیر با الیاف لطیف استفاده نمود.
قیمت بسیار پایین در مقابل کالایی ارزشمند با یک عمر استفاده مداوم

http://d20.ir/14/Images/2823/Large/uuuuuuuuuu.jpg

http://d20.ir/14/Images/2823/Large/ma4r_long-giat-ao-nguc-1_(1).jpg
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.