• اشتراک
مدال جاسپر - تهیه شده از سنگ عقیق مناسب برای خانم ها حضرت امیر اامؤمنین (ع) چهار انگشتر در دست می کردند، انگشتر یاقوت برای شرافت و زینتش، فیروزه برای نصرت و یاریش، حدید صینی برای قوتش و عقیق برای حرز و دفع دشمنان و بلاها.

گردنبند عقیق جاسپر

مدال عقیق
مناسب برای خانم ها
روایات ائمه اطهار درباره عقیق:

منقول است که حضرت امیر اامؤمنین (ع) چهار انگشتر در دست می کردند، انگشتر یاقوت برای شرافت و زینتش، فیروزه
برای نصرت و یاریش، حدید صینی برای قوتش و عقیق برای حرز و دفع دشمنان و بلاها.
در حدیث صحیح از حضرت علی بن موسی الرضا(ع) مروی است که عقیق فقر و درویشی را برطرف می کند و در دست کردن
عقیق، نفاق را زایل می کند
در حدیث معتبر از امام حسین(ع) منقول است که چون حضرت موسی (ع) بر کوه طور بوا  
حق تعالی مناجات کرد و بر زمین نظر کرد، حق تعالی از نور روی او عقیق را آفریود ، پوس   
فرمود که قسم خوردم به ذات مقدس خود که دستی را به آتوش جهونم عوذاب نکونم کوه      
انگشتر عقیق در آن باشد، اگر ولایت علی بن ابیطالب(ع) داشته باشد.
از حضرت امیرالمؤمنین منقول است که نماز کسی که انگشتر عقیق در دست داشته باشود  
بر نماز جماعتی که غیر عقیق در دست داشته باشند،به چهل درجه زیادتی دارد

گارانتی برگشت کالا تا سه روز

فیلد هایی که با * مشخص شده اند الزامی است.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.