• اشتراک
گردنبند مدل کیف - تهیه شده از سنگ چشم ببر سنگ چشم ببر اصل مناسب برای خانم ها چشم ببر با ارتعاشات تعیین شده ای باعث تحریک افراد ضعیف، بی اراده و ترسو می شود. همچنانکه باعث استواری و تقویت کبد می شود و عمل باکتریها را مهار می کند.
مدال کیف

عکس ها واقعی هست
محصول دقیقا مشابه عکس ارایه شده می باشد


سنگ چشم ببر اصل
مناسب برای خانم ها
چشم ببر با ارتعاشات تعیین شده ای باعث تحریک افراد ضعیف، بی اراده و ترسو می شود.

همچنانکه باعث استواری و تقویت کبد می شود و عمل باکتریها را مهار می کند.

این سنگ بخصوص برای افراد مضطرب در نظر گرفته شده است و شبکه خورشیدی را تقویت می کند.
چشم ببر مختص نشانهای جوزا، سبله و شیر است.

این سنگ متعلق به چاکرای خورشیدی است.

برای تقویت تمرکز، توصیه می شود در طی کارهای شخصی خود این سنگ را با خود داشته باشید و برای امتحانات درسی یا دیگر امتحانات، لازم است این سنگ را در مقابل خود قرار دهید.
رنگ قهوه ای طلایی آن باعث گرم نگه داشتن بدن و بیش از هر چیز مجراهای تنفسی می شود.

همچنین این سنگ دارا اثر تسکین دهندگی در تنگی نفس و آسم است.
گارانتی برگشت کالا تا سه روز

فیلد هایی که با * مشخص شده اند الزامی است.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.