• اشتراک
کوچک ترین منقل تولید شده در خاور میانه ، ثبت شده در طرح صنعتی کشور ، محصولی ابتکاری. منقل مسافرتی حیران متشکل از 4 عدد پایه که به زمین وصل میشود و دو عدد میله که بر روی پایه ها می نشیند ، 14 سیخ کباب ظرفیت دارد و قادر است تا 6 کیلو وزن را تحمل کند.
این منقل صحرایی به ابعاد 20 * 7 سانتی متر میباشد و به راحتی درون داشپورد و حتی در جیب نیز جا میشود و از ده قسمت تشکیل شده است چهار عدد پایه منقل دو عدد میله رابط و چهار عدد میله ساده که پایه های منقل سه عدد دندانه دارد که ارتفاع سطح کباب با سطح ذغال را تغییر میدهد چنانچه حرارت ذغال تیز و زیاد باشد دو تکیه گاه سیخها را در بالاترین دندانه قرار میدهیم و اگرحرارت ذغال کم شود نسبت به حرارت پایین می آوریم ومیله های رابط که به دو سر آنها لوله ای به اندازه2سانتی متر وجود دارد که وظیفه اتصال میله های ساده رابه همدیگر دارد به طوری که چهار میله ساده و دو میله رابط سه به سه به همدیگر وصل می شود و دو میله 60 سانتی متری را درست می کند که تکیه گاه سیخها می باشد.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.