• اشتراک
با نشستن صحیح و اصولی بهره وری کار را افزایش دهید

 

  • کار کردن راحت و بدون خستگی
  • نشستن صحیح و اصولی در هنگام کار
  • افزایش بهره وری کاری
  • قرار گرفتن ستون فقرات در بهترین وضعیت در هنگام کار
  • کاهش به ستون فقرات، گردن و ... با نشستن صحیح
  • جلوگیری از کمردرد و ابتلا به بیماری های ستون فقرات از جمله فتق دیسک، آرتروز، درد عصب سیاتیک و ...

 

 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.