• اشتراک
* مشکلات روحی و روانی * اضطراب * اختلالات خواب * انواع سردرد * اختلالات دو قطبی ....
کتاب بیماری های روانپزشکی در آکوپانکچر
ترجمه و تلخیص: راهله رمضانی
بحث در مورد درمان مشکلات روحی و عاطفی بدون در نظر گرفتن مفهوم ذهن و روح در طب چینی ممکن نیست. این فقط با درک مفهوم و روح در فرهنگ چینی است که ما واقعاً می توانیم چگونگی درمان مشکلات روحی و عاطفی با طب سوزنی و گیاهان چینی را درک کنیم. مردم امروزی عموماً باور دارند که مغز فرمانروای بدن است ولی طبق نظر پزشکان چینی باستان، قلب مسئول آن است. در طب سنتی چین، قلب، فزمانروای بدن در نظر گرفته می شود. در  طب سنتی شرقی، قلب ارتباط تنگاتنگی در فرآینده های ذهنی و عاطفی دارد.
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 2 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.