• اشتراک
کاهش فشار وارد بر ستون فقرات از کمردرد و ابتلا به بیماری های ستون فقرات

  • کاهش فشار وارد بر ستون فقرات
  • رانندگی راحت و بدون کمردرد و خستگی
  • قرار گرفتن ستون فقرات در بهترین وضعیت در هنگام رانندگی
  • کاهش جذب ارتعاشات خودرو برای جلوگیری از آسیب به ستون فقرات
  • جلوگیری از کمردرد و ابتلا به بیماری های ستون فقرات از جمله فتق دیسک، آرتروز، درد عصب سیاتیک و ...
 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.