• اشتراک
همراه با مسابقه
کتاب آموزش احکام حجاب به روش سرگرمی
تألیف: فهیمه ایرجی
حجاب و احکام آن از جمله موضوعاتی است که والدین مسلمان می‌کوشند آن را به فرزندان خود بیاموزند. در کتاب پیش رو، احکام مربوط به حجاب، محرم و نامحرم، بهترین رنگ چادر، انواع زینت، نحوۀ پوشش و سخن گفتن، دکتررفتن، وضوگرفتن، رابطه با نامحرم، مصونیت یا محدودیت بودن حجاب و حد پوشش نزد محارم در قالب بازی و سرگرمی برای کودکان دبستانی آمده‌اند تا آن‌ها راحت‌تر با این موارد آشنا شوند.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.