• اشتراک
همراه با مسابقه
کتاب آموزش احکام وضو به روش سرگرمی تألیف: فهیمه ایرجی
مطالبی که در قالب سرگرمی برای کودکان ارائه می شود، علاوه بر ایجاد شور و اشتیاق برای آنها، اثر ماندگاری طولانی تری در ذهن آنها خواهد داشت.
در مجموعه ی بچه های بهشتی برآنیم که احکام مختلف از قبیل نماز، وضو، غسل، تیمم و تقلید و... را با روش شاد و جذاب، برای کودکان آموزش دهیم. در تدوین این کتاب سعی شده با توجه به مسائل روانشناسی کودک در انتخاب بازی ها، احکام عمومی (وضو)، با بیان استفتائات رهبری گنجانده شود.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.