• اشتراک
فن خنک کننده خورشیدی خودرو auto cool، یک پانل خورشیدی است که با نور خورشید فعال شده و باعث گردش هوا در خودروی شما می شود و هوای داخل خودرو را خنک می کند.
فن خنک کننده خورشیدی خودرو auto cool، یک پانل خورشیدی است که با نور خورشید فعال شده و باعث گردش هوا در خودروی شما می شود و هوای داخل خودرو را خنک می کند. اتوکول با دریچه ی از بین برنده ی گرمای سوزان در ماشین شما است. این دستگاه به طور خودکار هوای گرم را از داخل ماشین پارک شده ی شما خارج می کند. این دستگاه با استفاده از انرژی خورشیدی بوی حیوانات خانگی و تنباکو و... را به حداقل می رساند و قابل نصب برروی شیشه و پنجره ی همه ی وسایل نقلیه در تمام مدل هاست. این دستگاه بدون برق و باتری و فقط با انرژی خورشیدی کار می کند. این وسیله دارای یک کمربند برای اتصالات فن خنک کننده متناسب با هر پنجره ی ماشین در حدود هشتاد سانتی متر است.    
          
http://d20.ir/14/Images/688/Large/cool_fan_(1).jpg


                               
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.