• اشتراک
ابتدا آن را داخل یخچال بگذارید و سپس بین انگشتان خود قرار دهید.

آیا کفشهای پاشنه بلندتان پاهایتان را خسته و زخمی کرده

است؟

نمی خواهید کفش های پاشنه بلندتان را کنار بگذارید؟

آیا پاهایتان در طول روز در کفش هایتان خسته می شوند؟انگشتان پاهایتان را خودتان ماساژ دهید و از درد آن راحت

شوید

این ماساژور انگشتان پاهایتان را کشیده و در یک ردیف قرار

می دهد و به طور همزمان و یکنواخت انگشتان شما را ماساژ می دهد

این محصول شگفت انگیز انگشتان پاهای شما را ماساژ می

دهد 

باعث تسکین درد در ناحیه انگشتان پاهای شما می شود

پنپر توز جدیدترین سیستم محافظت از انگشتان پا می باشد 

که همه را شگفت زده کرده است.

 

 
 
 
 
خرید ماساژور انگشتی بین پا
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.