• اشتراک
کلید و سوئیچهای شما داخل کیف قرار می گیرد
از نوع چرم مرغوب
هم جای کارت دارد هم جای پول که زیپ دارد و
کلید و سوئیچهای شما داخل کیف قرار می گیرد
و از صدای بهم خوردن کلید ها  در داخل خودرو کاسته می شود
ابعاد:
در حالت باز شده 18*10 *1 سانتی متر
در حالت بسته شده 6*10*3 سانتی متر
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر