• اشتراک
ویژگی های این مجموعه آموزشی : >> بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا >> بیش از 28 ساعت آموزش >> همراه با فایل های تمرینی >>مدرس : علی آقا نوری - کارشناس ارشد هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف
 مشخصات کلی

موضوع محصول :   آموزشی مهندسی و دانشگاهی

کد محصول :         
975292

وزن محصول :        340 گرم

تولید کننده :    شرکت نوین پندار


 شماره شناسنامه اثر:  802147060939

تاریخ صدور:   1396/07/17

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع بسته بندی :     جعبه

تعداد دیسک :     2 حلقه


نوع دیسک :     DVD9

آموزش جامع Solidworks نوین پندار

عناوین موجود در دی وی دی شماره 1 :

 فصل اول : مقدمه ای بر SolidWorks

>> آشنایی با محیط SolidWorks

 

فصل دوم : طرح دو بعدی  – (Sketch)بخش اول 

>> تولید یک طرح دو بعدی و انواع رنگ قید گذاری
>> نحوه ترسیم مستطیل و قید گذاری آن
>> نحوه ترسیم دایره و قید گذاری آن
>> نحوه ترسیم قطاع یک دایره و قید گذاری آن
>> مروری بر قید گذاری
>> تمرین
>> نحوه ترسیم چند ضلعی منتظم و قید گذاری آن
>> نحوه ترسیم بیضی و قید گذاری آن

 

فصل سوم : طرح دو بعدی  – (Sketch)بخش دوم    

>> منحنی ساده
>> منحنی ساختاری
>> منحنی با معادله
>> کنترل منحنی

 

فصل چهارم : ویرایش  – Sketchبخش اول

>> آموزش حک کردن یک متن بر روی شکل سه بعدی
>> گرد کردن گوشه ها (Fillet)
>> پخ زدن گوشه ها (Chamfer)
>> دو لبه کردن (Offset)
>> برش خطوط اضافی (Trim)

آموزش جامع Solidworks نوین پندار

عناوین موجود در دی وی دی شماره 1 :

فصل پنجم : ویرایش  – Sketch بخش دوم    

>> قرینه سازی (Mirror)
>> الگو برداری دایره ای (Circular Pattern)
>> الگو برداری خطی (Linear Pattern)
>> وارد کردن تصویر و نحوه ایجاد طرح دو بعدی حدودی از آن
>> انتقال ، چرخاندن و مقیاس دادن یک طرح دو بعدی
>> اصلاح و تعریف یک طرح دو بعدی جهت آماده سازی برای دستورات سه بعدی

فصل ششم : حجم دهی طرح دو بعدی

>> مقدمه ای بر دستور Extrude
>> حجم سازی پیشرفته با Extrude – بخش اول
>> حجم سازی پیشرفته با Extrude – بخش دوم
>> تمرین حجم سازی با Extrude
>> مقدمه ای بر دستور Revolve
>> تمرین حجم سازی با Revolve

فصل هفتم : ایجاد صفحات مجازی

>> نحوه ایجاد صفحات مجازی
>> تمرین

فصل هشتم : ویرایش طرح های سه بعدی – بخش اول

>> آشنایی باFillet  در محیط سه بعدی
>> Fillet پیشرفته در محیط سه بعدی
>> تنظیمات دستورFillet  و آشنایی با Fillet متغیر و انواع آن
>> آشنایی با  Chamferدر محیط سه بعدی
>> آشنایی با تنظیمات  Chamferو چگونگی پخ زدن متغیر
>> آشنایی باShell  در محیط سه بعدی
>> تمرین مربوط به دستور Shell
>> آشنایی باRib  در محیط سه بعدی
>> تمرین مربوط به دستور Rib

آموزش جامع Solidworks نوین پندار

عناوین موجود در دی وی دی شماره 2 :

فصل اول : مشخصات یک قطعه در محیط نرم افزار

فصل دوم : مدل سازی قطعات پیشرفته

فصل سوم : کار بر روی ظاهر قطعات

فصل چهارم : مونتاژ (Assembly)

فصل پنجم : تهیه نقشه (Drawing)

فصل ششم : Surface Model

آموزش جامع Solidworks نوین پندار

عناوین موجود در دی وی دی شماره 2 :

فصل هفتم : جوش کاری و مدل سازی سازه 

فصل هشتم : ورق کاری

فصل نهم : پارامتریک کردن قطعات   

فصل دهم : نشانه و تلرانس گذاری  

 
 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.