• اشتراک
ماسک زرد روشن کننده کد بهداشت:56/11691 بازسازی سلولهای مرده پوست دارای حاصیت التیام بخش قوی بهبود جای زخم حاوی آلفا آربوتین با خاصیت روشن کنندگی و مهارکننده رادیکالهای آزاد
ماسک زرد روشن کننده
بازسازی سلولهای مرده پوست
دارای حاصیت التیام بخش قوی
بهبود جای زخم
حاوی آلفا آربوتین  با خاصیت روشن کنندگی و مهارکننده رادیکالهای آزاد

روش مصرف:
پوست خود را کاملا تمیز کنید و خوب خشک کنید سپس به مقدار لازم از ماسک را بروی پوست صورت قراار دهید و 15 تا 25 صبر کنید تا خشک شود و سپس از روی پوست جدا کنید.
هفته ایی 3 مرتبه
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.