• اشتراک
آموزش تصویری شیمی دوازدهم روش تدریس تدریس نکات کلیدی و طلایی شیمی تشریح مفاهیم چالش برنگیز شیمی به زبان ساده ارائه نکات کنکوری آماده سازی دانش آموز برای هر گونه آزمون
مشخصات کلی

موضوع محصول : آموزش دروس متوسطه و پیش دانشگاهی

کد محصول :          98020303

وزن محصول :        225 گرم

شماره شناسنامه اثر: 800093065724


تولید کننده : لوح دانش

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع بسته بندی :    جعبه

تعداد دیسک :    3 حلقه

نوع دیسک :     DVD 5

آموزش تصویری شیمی دوازدهم با اندروید

روش تدریس:

تدریس نکات کلیدی و طلایی شیمی

تشریح مفاهیم چالش برنگیز شیمی به زبان ساده

ارائه نکات کنکوری

آماده سازی دانش آموز برای هر گونه آزمون

فهرست:

فصل اول مولکول ها در خدمت تندرستی:

قدرت اسید ها

غلظت

ثابت تعادل

تمرین ها( قدرت اسید ها ، غلظت، ثابت تعادل )

ترکیب و محلول

ترکیبات آلی- ph

منظور از k آب – مقدار Ph

مستطیل خاصیت اسیدی و بازی

آموزش تصویری شیمی دوازدهم با اندروید

فصل دوم آسایش و رفاه در سایه شیمی:

اکسایش و کاهش

واکنش سوختن نوار منیزیم

توضیح در مورد باتری

فصل سوم شیمی جلوه ای از هنر ف زیبایی و ماندگاری:
پیوند بین اتم ها
شماره گروه اتم مرکزی
شبکه یونی و ترکیبات یونی
مقایسه شعاع و گونه ها
انرژی شبکه
نمونه سوال و چند مثال کنکوری
الکترولیت و الکتروشیمی
خوردگی فلزات سلول
مبحث برقکافت
فصل چهارم شیمی راهی به سوی اینده روشن تر:
انرژی فعال سازی عوامل موثر بر ثابت تعادل
گرما زا یا گرما گیر بودن واکنش
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.