• اشتراک
آموزش کامل کـتاب درسـی به صـورت ویـدئویی توسط جناب آقای یحیی حسین زاده در قالب 700 دقیقه قـابل اجرا در دسـتگاه های DVD Player ، کـامپیوتر و موبایلمشخصات کلی
مشخصات کلی

موضوع محصول : آموزش دروس متوسطه و پیش دانشگاهی

کد محصول :          98020307

وزن محصول :        210 گرم

شماره شناسنامه اثر: 800093065832


تولید کننده : لوح دانش

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع بسته بندی :    جعبه

تعداد دیسک :   4 حلقه

نوع دیسک :   DVD 5
 

آموزش ریاضی دهم هنرستان

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

فـهـرسـت

پـودمـان اول – نسبـت و تناسـب

1 – 1  نسبـت های مستـقیـم

1 – 2  نسبــت های معکــوس

1 – 3  واحد اندازه گیری انگلیسی : طـول

1 – 4  واحد اندازه گیری انگلیسی : جـرم

پـودمان دوم – درصـد و کاربـردهای آن

2 – 1  مـحــاسبــة ذهنــی درصــد

2 – 2  درصـدهای بیشتـر از 100 و کمتـر از 1

2 3-   مـحــاسبــة درصــد تغییــر

پـودمان سوم – معادله درجه دوم

3 – 1  مـفهوم معـادلـه های درجــۀ دوم

3 – 2  رابـطـه هـــای غیــر خطــــی

3 – 3  روش هــای حل معادله هــای درجــة دوم

پـودمان چهــارم – توان رسـانـی به تـوان عدد هـای گویـا
4 – 1  مفهوم توان رسانی به توان عددهای گویا
4 – 2  ریشـه گیـری عددهـای حقیقـی
پـودمان پنجـم – نسبت های مثلثـاتـی
5 – 1  تـشـــابــــه
5 – 2  تـانـژانـت یـک زاویــــه
5 – 3  سیـنـوس یـک زاویــــه
5 – 4  کسینــوس یک زاویــــه
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.