• اشتراک
ویژگی های آموزش : >> بیش از 9 ساعت آموزش >> بدون محدودیت در دفعات نصب >> به همراه نرم افزار AUTOCAD 2019 >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
مشخصات کلی

موضوع محصول :
انیمیشن و نقشه کشی

کد محصول :          98021806

وزن محصول :        110گرم

شماره شناسنامه اثر:
802147064857

تولید کننده : شرکت نوین پندار NPمرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع بسته بندی :    جعبه

تعداد دیسک :2حلقه

نوع دیسک : DVD 9
 

آموزش پروژه محور AUTOCAD 2019

ویژگی های آموزش  :

>> بیش از 9 ساعت آموزش 

>> بدون محدودیت در دفعات نصب

>> به همراه نرم افزار AUTOCAD 2019

>> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش

 

مطالبی که در مجموعه آموزشی اتوکد 2019 خواهید آموخت:

فصل اول : مقدمه
• معرفی محیط Start

• آشنایی با محیط اتوکد

فصل دوم : خصوصی سازی محیط
• تعیین مقیاس و واحد

• StartUp
• Start Menu
• مفاهیم شکل  Mouse در Autocad

فصل سوم : ترسیم خط     
• مقدمه

• خط
• نیم خط
• پاره خط

فصل چهارم : تعیین مختصات در Cad
• مختصات حقیقی

• مختصات نسبی
• مختصات قطبی

فصل پنجم : انواع گیره      
• Object Snaps(بخش اول)  

• Object Snaps (بخش دوم)
• Ortho
• Polar Tracking
• Grid Mode & Grid Snap
• Temporary Track
• From (بخش اول)
• From (بخش دوم)
• Mid bbbbbbbbetween 2 Points

آموزش پروژه محور AUTOCAD 2019

فصل ششم : انواع ترسیم دایره
• Center – Radius / Diameter

•   2 Point / 3 Point
• TTR – TTT
فصل هفتم : انواع ترسیم کمان      
• مقدمه

• 3 Point / Continue
• Start / Center / End / Angle / Length
• End / Radius / Direction
فصل هشتم : ترسیم چند ضلعی ها     
• محیط در دایره / محاط بر دایره

• لبه ها
فصل نهم : چهار ضلعی
• ترسیم چهار ضلعی

• مساحت / ابعاد / دوران
• گرد کردن گوشه ها
• پخ زدن گوشه ها
• تعریف ارتفاع ، ضخامت و پهنا
فصل دهم : بیضی
• ترسیم بیضی
• ترسیم کمان بیضی
فصل یازدهم : تقسیم بندی
• Divide
• Measure
فصل دوازدهم : ویرایشگرها
• Erase
• Move
• Copy
• Rotate
• Mirror
• Fillet
• Chamfer
• Scale
• Trim
• Extend
• Stretch
• Offset
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.