• اشتراک

نـسخـــه مقدمــــــــــاتــی
لوح1 شامل:
اطلاعات پایه و مقدماتی
صندوق و تنخواه گردان
بانک و رفع مغایرت بانکی
و............
لوح 2شامل:
حقوق و دستمزد
کالای در راه
پروژه
تسهیلات و اعتبارات
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر