• اشتراک

فرهنگ لغت هوشیار فرانسه به پارسی می باشد که بر روی
لوح فشرده منتشر شده است فرهنگ لغات هوشیار فرانسه
نگارش حرفه ای حاصل مدتها تلاش بی وقفه این موسسه می باشد که دارای 42463 واژه
فرانسه به پارسی و 49631 واژهپارسی به فرانسه و 57095 واژه فرانسه به فرانسه
و 132690 واژه پارسی به پارسی
و..........
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر