• اشتراک
نوشته : دانشگاه هاروارد،ناشر : مبلغان،ترجمه : سینا قربانلو،تعیین سبک مدیریت و رویارویی با چالش ها
کتاب تبدیل شدن به یک مدیر جدید
نوشته : دانشگاه هاروارد
ناشر : مبلغان
ترجمه : سینا قربانلو
شابک : 978-964-2614-51-6
تعداد صفحات :  108
شمارگان چاپ : 2000
نوبت چاپ : سوم- 1393
لیتوگرافی : مهر
قیمت پشت جلد : 4500 تومان
درباره کتاب :
تبدیل شدن به یک مدیر جدید
خوب ، پس شما همین تازگی ها تبدیل به یک مدیر جدید شده اید.تغییر موقعیت شغلی معمولاً با نگرانی ها و فشارهای عصبی (استرس) همراه است.برای اینکه بتوانید چالش های پیش روی مسئولیت جدید را با موفقیت پشت سر بگذارید و تبدیل به مدیر ورهبر کارآمدی شوید ، این راهنما به شما می آموزد که چگونه :
1.گروه های مؤثر با کارکرد بالا را تشکیل دهید.
2.سبک مدیریتی خود را با وضع جدید منطبق سازید.
3.با عواطف افزایش یافته در زمانی که تبدیل به یک مدیر جدید می شوید ، مقابله کنید.
دیدار با مشاورتان
لیندا ای.هیل استاد رفتار سازمانی و رئیس ابتکار عمل رهبری در دانشکده بازرگانی هاروارد است و با شماری از شرکت ها در زمینه مدیریت مسیر شغلی وتوسعه رهبری کارکرده است.
درباره مشاوران جیبی
مجموعه مشاوران جیبی برای چالشهای مشترکی که مدیران هر روز در کار خود با آنها روبرو می شوند ، راه حل های بلافصل ارائه می کند.در این مجموعه هر کتاب شامل پیام استاد ، نگاهی به مبانی علمی ، آموزش مهارت ها ، آزمون هایی از خود و مثال هایی از زندگی واقعی است تا به شما کمک کند که ضعف ها و قوت های خود را معلوم کنید و مهارت های حیاتی تان را پرورش دهید. صرف نظر از اینکه در پشت میزتان در یک جلسه و یا در راه باشید.این راهنماهای قابل حمل شما را قادر می سازند تا تقاضای روزانه کاری تان را با سرعت ، عقلانیت و اثر بخشی بیشتر ، حل و فصل کنید
فهرست مطالب :
پیام استاد:یک سفر چالش انگیز وارزنده
تبدیل شدن به یک مدیر جدید : مبانی
درک اسطوره هایی درباره مدیریت
اطلاعات مفید برای زدودن فرض های غلط درباره نقش مدیریت
من ، مثل گذشته از همان مهارت ها استفاده خواهم کرد
قدرت خواهم داشت
آزادی بسیار بیشتری بدست خواهم آورد
همیشه کنترل خواهم داشت
کار را مقدمتاً از طریق آموزش خواهم آموخت
درک انتظارات پیچیده
بینش هایی نسبت به بسیاری از انتظارات متفاوتی که شما و دیگران پس از آنکه مدیر شدید خواهید / خواهند داشت
آنچه از خود انتظار خواهید داشت
افرادی که مستقیماً زیر نظرتان کار می کنند ، رؤسا وهمقطارانتان چه انتظاری از شما خواهند داشت
نحوه مدیریت انتظارات متضاد
تعریف نقش جدیدتان
تبیین های سه جز حیاتی نقش جدیدتان
تبدیل شدن به یک تدوین کننده دستور کار
تبدیل شدن به یک شبکه ساز
اتخاذ یک چشم انداز وسیع تر
اداره کردن گروه ها
بینش هایی نسبت به اینکه گروه ها تا چه حد ذی نفع هستند و نحوه مدیریت آنها به طور مؤثر
چرا گروهها ایجاد می شوند؟
چگونه یک گروه باید اداره شود؟
اداره کردن هر فرد از کارکنان
راهبردهایی برای کـسب حداکثر بازدهی از کـسانی که مستقیماَ زیر نظرتان کار می کنند
درک سبک های مدیریتی
دانستن زمان وچگونگی ارائه بازخورد
استفاده از مربیگری
درک «مثلث روابط»
ترویج چند گونگی و فرهنگ گروه
پیشنهادهایی برای استفاده از اهرم تفاوت ها و ساخت ماهرانه یک فرهنگ پُربار در گروهتان
درک شکلهای چند گونگی
به چنگ آوردن ابعاد ناملموس گوناگونی
درک فرهنگ گروه
شکل دادن فرهنگ یک گروه جدید
پذیرش هویت جدیدتان
نظریاتی مفید برای سازگاری با فرد جدیدی که به عنوان یکمدیر خواهید شد
درک انگیزش هایتان
سنجش توانایی تان برای انجام کار
شناختن شُمای تازه
تقویت کردن هوش عاطفی تان
نظریاتی برای استفاده از هوش عاطفی به نفع گروه و شخص خودتان
هوش عاطفی چیست؟
تقویت کردن هوش عاطفی تان
از عهده احساسات جدید برآمدن
راهبردهایی برای سر و کار یافتن به عواطفی که ممکن است با مدیر شدنتان نمایان شوند
چه انتظاری باید داشت؟
فشار نقش
مسئله حل کردن بدون پایان
انزوا
بار سنگین رهبری
کاستن از فشار
درو کردن جوایز مدیر بودن
نظریاتی برای نحوه بهره مندی از ثمرات تلاش هایتان به عنوان یک مدیر جدید
ارضاء نیازهای روان شناختی مهم
شکوفایی و رشد
همکاری
راهنمایی ها و ابزارها
ابزارهایی برای تبدیل شدن به یک مدیر جدید
کاربرگه هایی برای کمک به شما به منظور سنجش آنچه از یک فرد ، یکمدیر خوب می سازد ، مقایسه مهارت های مورد استفاده افراد تأثیرگذار و مدیران ، اندیشه ورزی نسبت به هوش عاطفی تان ، تهیه فهرست از تماس های مفید و سازگار کردن سبک مدیریتی تان با هر یک از کـسانی که مستقیماً زیر نظر شما کار می کنند.
خود را بیازمایید
یک مرورمفید بر تفاهم ارائه شده در این راهنما .این آزمون را قبل و بعد از خواندن این راهنما انجام دهید تا ببینید چقدر آموخته اید
برای یادگیری بیشتر
عناوین و مقالات و کتاب های دیگر چنانچه بخواهید عمیق تر به موضوع بپردازید.
منابع این کتاب
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر