• اشتراک
نوشته : عرفان معتضد ، ناشر : چالش ؛ کاربرد امواج الیوت در بازارهای سرمایه بر اساس نرم افزار Elwave
کتاب مرجع کاربردی تئوری موج الیوت
براساس نرم افزارElwave
نوشته : عرفان معتضد
ناشر : چالش
ترجمه : -
شابک : 2-42-2522-964-978
تعداد صفحات : 337
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : دوم-1395
لیتوگرافی : فرشیوه
قیمت پشت جلد :30000 تومان
درباره کتاب :
تئوری موج الیوت باهسته ای منسجم وپوسته ای منعطف یکی ازسیستم های موفق تحلیل بازاربه شمارمی آید.که برمبنای درجات مختلف موج بنانهاده شده وهردرجه بادوره ای اززمان منطبق است.بامطالعه این کتاب ویادگیری نرم افزارElwave،می توانیدبدون نگرانی ازبه فراموشی سپردن خواص امواج،نسبت های فیبوناچی ویاتشخیص نادرست الگوها،کلیه ی جوانب این تئوری رادرعمل به کارگیریدوازپیش بینی های منحصربه فرد آن لذت ببرید.
فهرست مطالب :
مقدمه
بخش اول - تئوری موج الیوت
فصل اول – اصول بنیادین تئوری موج الیوت
فصل دوم – الگوهای کلاسیک امواج الیوت
فصل سوم  – الگوهای مدرن امواج الیوت
فصل چهارم  – کانال یابی قیمت
فصل پنجم  – نسبت های فیبوناچی
فصل ششم  – راهنمای انجام معاملات بر پایه تئوری موج الیوت
بخش دوم – تحلیل کامپیوتری امواج الیوت
فصل اول  – مقدمات کار با نرم افزار Elwave
فصل دوم  – شروع کار باElwave
فصل سوم  – ابزارهای تحلیل فنی نمودار
فصل چهارم  – شبیه سازی
فصل پنجم  – پویش نمودارها
فصل ششم  – کار با منوها
بخش سوم – مباحث پیشرفته در تحلیل کامپیوتری امواج الیوت
فصل اول  – نشانگرهای نموداری
فصل دوم – طراحی استراتژی
فصل سوم – بررسی نتایج تحلیل
فصل چهارم – تحلیل اتوماتیک و بررسی نتایج آن
فصل پنجم  – شمارش دستی امواج
ضمایم
ضمیمه الف- سایر منابع تامین داده
ضمیمه ب - منابع
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.