• اشتراک
نوشته :سازمان همکاری و توسعه اقتصادب، ناشر : شرکت اطلاع رسانی بورس، ترجمه : مهسا رهبری خرازی
کتاب اصول حاکمیت شرکتی
نوشته : سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
ناشر : شرکت اطلاع رسانی بورس
ترجمه : مهسا رهبری خرازی
شابک : 978-600-5959-20-8
تعداد صفحات : 108
شمارگان چاپ : 1500
نوبت چاپ : دوم - 1390
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 4000 تومان
درباره کتاب :
این کتاب در پاسخ به فراخوان شورای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در نشستی که در 27 و 28 آوریل 1998 در سطح وزرا برگزار شد تدوین گردیده است .
در این کتاب به گردآوری مجموعه ای از استاندارد ها و رهنمود های حاکمیت شرکتی با همکاری دولت ها و سایر سازمان های بین المللی مربوط به همراه بخش خصوصی پرداخته است .
فهرست مطالب :
پیشگفتار
مقدمه متجم
مقدمه(اصول حاکمیتی شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه-اوریل 2004)
بخش اول
اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
1_تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
2_حقوق سهامداران و کارکرد های اصلی مالکیت
3_رفتار یکـسان باسهامداران
4_نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
5_افشا و شفافیت
6_مسؤولیت های هیأت مدیر
بخش دوم
یادداشت هایی بر اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
1_تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
2_حقوق سهامداران و کارکرد های اصلی مالکیت
3_رفتار یکـسان باسهامداران
4_نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
5_افشا و شفافیت
6_مسؤولیت های هیأت مدیره
 
واژگان کلیدی
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر