• اشتراک

هدف اصلی آشنا کردن کودک با صدای حیوانات، آلات موسیقی و دیگر موارد است. کودک پس از شنیدن صدا ها باید تشخیص دهد که صدا مربوط به کدام تصویر می شود در ضمن نام آلات موسیقی را هم یاد می گیرد. در بخش های یافتن تفاوتها و پازل، کودک کار با ماوس را تمرین می کند و در این بخشها در صورت انجام به موقع، بخشی از یک کارتون معروف را جا یزه می گیرد. پس سرعت عمل هم یکی از اهداف این بخش ها محسوب می شود.
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر