• اشتراک
نوشته : روندا بایرن،ناشر : قاصدک صبا،ترجمه : سیمین موحد؛کلیدهای قدرت و تاثیر آن روابط مادی و معنوی
کتاب قدرت
نوشته : روندا بایرن
ناشر : قاصدک صبا
ترجمه : سیمین موحد
شابک : 978-600-5675-11-5
تعداد صفحات : 240
شمارگان چاپ : 2000
نوبت چاپ : اول - 1390
لیتوگرافی : باختر
قیمت پشت جلد : 12000 تومان
درباره کتاب :
عشق فقط یک قانون دارد: هرگز مادیت را بر عشق مقدم نشمارید. با نادیده گرفتن این قانون، جاذبۀ عشق را زیر پا گذاشته اید و با رنج ناشی از نقض این قانون را بی چون و چرا بپذیرید. عشق باید بر زندگی تان حکومت کند. هیچ قدرتی نمی تواند بر عشق غالب آید. می توانید از پول به عنوان یک ابزار استفاده کنید سپس قدرت عشق را به کار گیرید تا به خواسته تان دست یابید اما اگر پول را بر عشق مقدم دانستید تندری از رنج و سرخوردگی بر شما هجوم خواهد آورد. محال است بتوانید هم به پول عشق بورزید و هم قدرت راستین عشق را دریابید چه به یاری این قدرت است که می توانید همۀ قلوب را تصرف کنید و قدرتمند ترین آنانی اند که قلب ها را در اختیار دارند.
فهرست مطالب :
پیش گفتار
مقدمه
قدرت چیست؟
قدرت احساس
امواج احساسات
قدرت و آفرینش
احساس یعنی آفرینش
زندگی در تعقیب شماست
کلیدهای قدرت
قدرت و پول
قدرت و روابط
قدرت و سلامتی
قدرت و شما
قدرت و زندگی
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر