• اشتراک
چکیده کتاب کـسب و کار (جلد 1،3،4 )محتویات محصول: 3 CD
چرا از زمان‌های رفت و آمد و بدون بازده برای رشد کـسب و کار خود استفاده نمی کنید؟
چکیده صوتی کتاب‌های کـسب و کار باعث خواهد شد ایده‌های جدیدی به ذهنتان برسد
چکیده صوتی کتاب‌ها با ترجمه‌ای روان و به زبان فارسی در اختیار شما هستند
باآشنا شدن با مطالب جدیدترین کتاب‌های کـسب و کار دنیا، از رقیبان فاصله بگیرید
ـ کتاب های ترجمه شده در CD1 :
میلیونر خودکار
از بی نظمی تا نظم
22 قانون انکاناپذیر تبلیغات
روش تویوتا
ـ کتاب های ترجمه شده در CD3 :
آماده،شلیک،هدف
موفقیت در خرده فروشی
قدرت گزینه های کمتر
مشتری حکم می راند
ـ کتاب های ترجمه شده در CD4 :
مجانی
داستان شما چیست؟
هرگز صبح ها ایمیل تان را چک نکنید
اندرون ذهن خریدار
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.