• اشتراک
تسبيح زيبا از تراش هسته هاي خرما 101 دانه و دست ساز است و مهره هاي ختم 1000 ذكر را دارد
تسبیح زیبا از تراش هسته های خرما 101 دانه و دست ساز است و مهره های ختم 1000 ذکر را دارد
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر