بندانداز دستی اسلیک

بند انداز دستی اسلیک بدون نیاز به برق کار می کند و این ویژگی آن امکان استفاده در مکان های مختلف و مسافرت را فراهم کرده است.. بند انداز دستی بند انداز دستی بند انداز دستی... توضیحات بیشتر

هزینه کالا : 45,000 تومان
هزینه ارسال : 12,754 تومان
جمع کل : 57,754 تومان